Disclaimer

Comfoor B.V (Kamer van Koophandel: 09057948) waaronder Pluggers valt, hierna te noemen Pluggerz, verleent je hierbij toegang tot shop.pluggerz.com ('de Website') en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Pluggerz behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Pluggerz spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pluggerz.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pluggerz nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Bestelling via onze dealers

Wanneer je een bestelling plaatst via één van onze dealers, kunnen er mogelijk extra kosten van toepassing zijn. Deze kosten kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke dealer en hun beleid. Houd er rekening mee dat de kosten die door dealers in rekening worden gebracht buiten de controle van Pluggerz vallen en kunnen veranderen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pluggerz en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pluggerz, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen